سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مینا پیش یار – دانشجوی کارشناسی گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات تهران
مریم تقی دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مدیریت فناوری اطلاعات تهران

چکیده:

مقاله حاضر اثر به اشتراک گذاری اطلاعات برموفقیت کسب وکار درمدیریت زنجیره تامین را به بصورت تجربی می آزماید همچنین تاثیر شرایط کسب وکار را بربه اشتراک گذاری داخلی و خارجی اطلاعات و نیز نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT را در پردازش سفارشات خرید با استفاده از مطالعه چندموردی بنگاه های کوچک و متوسط بررسی می نماید. نوع و سطح ادغام و یکپارچگی زنجیره تامین درشرایط مختلف تفاوت می نماید شرایط ساده کسب و کار با به اشتراک گذاری محدود اطلاعات و استفاده نه چندان زیاد از کارکردهای استاندارد فناوری اطلاعات و ارتباطات خصوصا سیستمهای برنامه ریزی منابع بنگاه ERP مرتبط می باشد همچنین به اشتراک گذاری اطلاعات و کیفیت اطلاعات از اعتماد طرفین زنجیره تامین و دیدگاه مشترک طرفین زنجیره تامین اثرمثبت و از عدم قطعیت تامین کننده اثر منفی می پذیرد. همچنین اشتراک گذاری اطلاعات و کیفیت اطلاعات از عدم قطعیت مشتری عدم قطعیت فناوری تعهد طرفین زنجیره تامین و توانمندسازی های فناوری اطلاعات تاثیر نمی پذیرند.