سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید هراتی – کارشناسان ارشد وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور اراضی
مهدی تمدن رستگار –
ناهید حریری – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت شهری همگام با گسترش فعالیتهای کشاورزی و صنعتی درجهت افزایش تامین مواد غذایی از یک سو و حفظ منابع آب و محیط زیست لزوم استفاده از منابع عظیم و رو به رشد استفاده و بهره برداری از پساب تصفیه شده در مناطق خشک و نیمه خشک و در مناطقی که با کمبود شدید آب مواجه می باشند را محرز می سازد با عنایت به حاکم بودن اقلیم خشک و نیمه خشک در کشور و فشارهای شدید وارد شده بر منابع آب تجدید ناپذیر در نتیجه وقوع خشکسالی چند ساله و توسعه روزافزون شهرنشینی امروزه استفاده بهینه از تمامی منابعآبی در دسترس از جمله فاضلابهای شهری و خانگی مورد توجه قرا رگرفته است فاضلاب منبع بسیار غنی از عناصر پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاه است میزان ماده الی ازت و فسفر موجوددر لجن فاضلاب به ترتیب پنج و سه و سه برابر میزان این عوامل در کود حیوانی است علاوه بر موارد فوق فاضلاب حاوی فلزات سنگین است که بصورت همراه وارد اراضی کشاورزی شده و سالیان طولانی در خاک حضور خواهند داشت این عناصر فلزی با وزن اتمی زیاد هستندکه برخی از انها در مقدار ناچیز برای موجودات زنده ضروری و افزایش انها باعث سمیت در گیاه دام و انسان می شوند وجود انها در خاک باعث جذب توسط گیاهان و ورود به زنجیره غذاییانسان و دام می گردد توانایی جذب انتقال و تجمع فلزات سنگین در قسمتهای فوقانی گیاهان باتوجه به ویژگیهای ژنتیکی گیاه مقدار عنصر در خاک و … متغیر بوده و تحت عنوان ضریب انتقال بیان می گردد.