سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید هراتی – جهاد کشاورزی سازمان امور اراضی کشور
مهدی تمدن رستگار – جهاد کشاورزی سازمان امور اراضی کشور
ناهید حریری – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
مریم وراوی پور – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

چکیده:

استفاده از فاضلاب خام و تصفیه نشده جهت تولید محصولات کشاورزی در اکثر مناطق دنیا کاربرد داشته و در مقیاس وسیعی مورد استفاده قرار می گردد. این منبع آبیاری جدای از مشکلات آلودگی وبهم خوردن تعادل اکوسیستم طبیعی زمنیهای زراعی باعث تغییراتی در ساختار و ویژگیهای گیاهان تحت مصرف فاضلاب وموجودات مصرف کننده آنها از طریق آلوده کردن زنجیره غذایی می گردد که عمدتا به علت تجمع فلزات سنگین مانند Cr,Zn,Ni,Cd,Pb,Cu می باشد این عناصر ضمن آبیاری توسط فاضلاب وارد خا ک زمین زراعی شده و توسط ریشه های گیاهان جذب شده و زمینه ورود آنها به زنجیره غذایی انسان و دام فراهم م یگردد در شهر تهران نیز حجم عظیمی از پسابهای شهری ضمن عبور ازکانالهای فرعی و اصلی انتقال میزان قابل توجهی از پسابهای صنعتی و خانگی را دریافت نموده و تقریبا بدون هیچگونه عملیات تصفیه ای به اراضی جنوب شهر تهران منتقل می گردد