مقاله اثرات استفاده از آب پنیر بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های بومی با تنش سرمایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۴۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: اثرات استفاده از آب پنیر بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های بومی با تنش سرمایی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب پنیر
مقاله تخم مرغ
مقاله پروبیوتیکی
مقاله تنش سرمایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی فیروزآبادی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده مهریزی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: هدایت نگار
جناب آقای / سرکار خانم: نصری حسنی یاسمین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با سرد شدن هوا در فصل زمستان و با وجود محدودیت های دمایی، تولید تخم مرغ در مناطق روستایی و سایر مرغداری هایی که در تامین دمای مطلوب با مشکل مواجه هستند؛ از نظر کیفی و کمی کاهش می یابد. آب پنیر ارزش غذایی و پربیوتیکی دارد مهم ترین اولویت این تحقیق، تعیین میزان اثربخشی آب پنیر بر افزایش تخمگذاری مرغ های بومی در فصل زمستان و تنش های سرمایی می باشد. در این تحقیق از ۹۰ قطعه مرغ بومی تخمگذار در سن ۳۸ هفتگی طی مدت ۳۰ روز استفاده شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تیمار و ۳ تکرار (۹ قفس ۱۰ تایی) انجام شد. تیمارهای آزمایشی به ترتیب عبارت بودند از: ۱- گروه اول (شاهد) که در کل دوره آزمایش جیره پایه (بر اساس ذرت و کنجاله سویا) دریافت کردند و در دمای ۸-۱۲ درجه سانتیگراد نگهداری شدند؛ ۲- گروه دوم در کل دوره آزمایش جیره پایه دریافت کردند و در دمای۱۶-۲۰  درجه سانتیگراد نگهداری شدند؛ ۳- گروه سوم در کل دوره آزمایش جیره پایه به همراه محلول آب پنیر %۵ دریافت کردند و در دمایی مشابه گروه شاهد نگهداری شدند. در ادامه بعد از گذشت ۱۰ روز از اجرای تیمار های مربوطه، تعداد تخم مرغ ها و بعضی از شاخص های کیفی آن در هر گروه اندازه گیری و آنالیز گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان تخم گذاری در گروه های دوم و سوم به ترتیب %۶۰ و %50 افزایش یافت. تخم مرغ های گروه ۳ در مقایسه با گروه ۲ از نظر کیفیت بطور کلی بهتر بوده و رابطه معنی داری را ایجاد کرده بود (P<0.05). پس می توان با اضافه کردن آب پنیر به جیره غذایی مرغان تخم گذار، مقداری از خسارت های ناشی از تنش سرمایی در کاهش تولید تخم مرغ را جبران نمود.