مقاله اثرات استرس تراکم بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قرمز (Carassus auratus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثرات استرس تراکم بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قرمز (Carassus auratus)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی قرمز
مقاله استرس
مقاله تراکم
مقاله رشد
مقاله بازماندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نتاج نیازی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانپور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زادمجید وحید
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی اثر استرس تراکم در ۴ سطح (۶، ۹ (شاهد)، ۱۲ و ۱۵ ماهی در هر آکواریوم ۷۶ لیتری) روی شاخص های رشد (افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت)، ضریب تبدیل غذایی و نرخ بازماندگی ماهی قرمز (Carassus auratus) در طی یک دوره ۵ ماهه صورت گرفت. خصوصیات زیست سنجی ماهیان شامل طول کل (سانتی متر)، وزن (گرم)، نرخ رشد (گرم)، نرخ رشد ویژه (گرم/ روز) و ضریب تبدیل غذایی هر دو هفته تعیین شدند. ماهی قرمز با متوسط وزن ۰٫۲۷±۳٫۵۰ گرم به ترتیب در چهار تیمار ۶، ۹، ۱۲ و ۱۵ ماهی در هر آکواریوم با اعمال ۳ تکرار برای هر تیمار تقسیم بندی شدند و بعد از پایان دوره آزمایش متوسط وزن ماهیان در هر تیمار به ترتیب ۲٫۶۱±۱۴٫۷۹، ۰٫۳۲±۱۵٫۹۸، ۱٫۴۷±۱۵٫۳۳ و ۰٫۳۰± ۱۴٫۲گرم ثبت گردید. با افزایش تراکم ماهی قرمز، شاخص های رشد شامل: وزن ثانویه، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی، اختلاف معنی داری نشان داد (p<0.05)، اما فاکتور وضعیت اختلاف معنی داری نشان نداد (p>0.05). بین نرخ بازماندگی در تراکم های مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). طبق نتایج این تحقیق، تراکم به طور معنی داری روی شاخص های رشد اثر گذاشت اما روی بازماندگی تاثیر معنی داری نداشت.