سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید بقایی – مدیریت طرحهای مشارکت مردمی سازمان آب و برق خوزستان
مسلم سروستانی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
ابراهیم پروین – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
محمد کردانی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

آب از اساسی ترین و مهمترین فاکتورهای توسعه پایدار و توسعه کشاورزی می باشد. محدودیت منابع آب و اهمیت بهره وری در کشاورزی، مدیریت و رویکرد های نوین در راستای مشارکت بهره برداران در طرحهای عمرانی و ساماندهی فعالیتهای آنان در قالب تشکل های آب بران منابع آب را می طلبد. با توجه به راندمان بسیار پایین آب در بخش کشاورزی و آبیاری، ایجاد شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی گام بزرگی در جهت استفاده بهینه از آب در کشور است. از آنجایی که احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی نیاز به منابع مالی فراوانی دارد بنابراین به منظور کمک به دولت درتامین منابع مالی و سرعت بخشیدن به احداث شبکه های مدرن علاوه بر استفاده از بودجه های عمرانی ، مشارکت کشاورزان از طریق سیستم بانکی طی برنامه های توسعه کشور امری ضروری به نظر می رسد. مشارکت های مردمی مهمترین وسیله برای تحقق سیاستها و برنامه های مهم اقتصادی و اجتماعی کشور به حساب می آید. مواد قانونی در برنامه های توسعه، گامی در این جهت است که هدف از آن مشارکت مردم در طرح های توسعه منابع آب هب ویژه احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و نیز بهره برداری از پتانسیل مشارکتی کشاورزان در اجرا و بهره برداری و نگهداری از این طرحها است. با مشارکت مردم در طرحها نه تنها مقاومت و مخالفتهای مردمی در پروژه ها حذف می گردد بلکه توان اجرایی و اقتصادی آنان نیز در اختیار پروژه قرار خواهد گرفت. همچنین بهره برداران با احساس مالکیت بر طرحها ، مسئولیت پذیری و نگهداری بهینه از تاسیسات ایجاد شده، افزایش خواهد یافت. مشارکت کشاورزان نباید تنها جنبه کمکهای مالی داشته باشد بلکه باید درکلیه مراحل برنامه ریزی، اجراء و بهره برداری از شبکه ها نیز مشارکت داشته باشند. بنابراین با مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری و استفاده از دانش بومی منطقه، می توان گامی مؤثر درجهت شکوفایی کشاورزی و توسعه پایدار برداشت.