سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه
مهدی قمشی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
یوسف رمضانی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

آبشستگی تکیه گاه می تواند عامل اصلی شکست و خرابی پل ها و درنتیجه افزایش هزینه تعمیرات کاهش دسترسی به راه ها و حتی مرگ و میر شود سازه های کاهنده آبشستگی درپلها درگذشته بسیار مورد توجه قرارگرفته اند برای این پژوهش جهت کاهش آبشستگی تکیه گاه پل دریک مدل فیزیکی حالت آب زلال و مقطع مرکب از دیوارهای موازی استفاده گردید برای مدل کردن دیوارهای موازی از یک سری ورقه های فلزی مستقیم مستطیلی و با طولهای مختلف که درانتهای بالا دست تکیه گاه موازی با جهت جریان نصب شده اند استفاده گردید نتایج نشان داد که این صفحات فلزی مستقیم نصب شده می توانند چاله آبشستگی را از گوشه تکیه گاه دور کرده و به بالا دست منتقل کنند.