سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا میرباقری – دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت، موسسه آموزش عالی شفق تنکابن
امید کاظمی – دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت، موسسه آموزش عالی شفق تنکابن

چکیده:

تحولات سه دهه اخیر در نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولت ها و شهرداری ها گویای این واقعیت است که تحول در نظام های حسابداری و گزارشگری مالی این نهادها تحت تاثیر ارتقای سطح پاسخخواهی عموم مردم صورتپذیرفته است. حساسیت ویژه پرداختکنندگان مالیات و عوارض و تامینکنندگان اصلی منابع مالی نهادهای بخش عمومی درباره مصرف و یا بکارگیری منابع مالی و اقتصادی، نهادهای پیشگفته را بر آن داشت تا تدبیرهای خاصی برایارتقای سطح کارایی و اثربخشی این منابع برگزینند. حال با توجه به بحث اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، علی الخصوص بحث اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، بررسی اثرات اجرای این سیاست در نحوه قیمت گذاری عوامل و همچنین نحوه گزارش دهی نهادهای دولتی امری ضروری می نماید. با اجرای این طرح و واقعی شدن قیمت ها،شفافیت در رویکرد هزینه در نهادها و موسسات دولتی بالا رفته و ار طرفی هم با ارائه کالاها و خدمات به قیمت واقعی، خواسته های مشتریان دولت (مردم و موسسات خصوصی) در بالا بردن کیفیت کالاها و خدمات دریافتی و همچنین شفافیت و پاسخگویی بیشتر دولت در روند کسب درآمد و هزینه روندی صعودی خواهد یافت. تهیه پیش نویس سیستم گزارش دهی تعهدی در سازمان حسابرسی کشور همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گواه این ادعاست.