مقاله اثرات آنی ویبراسیون کل بدن بر پارامترهای زمانی عضلات اندام فوقانی در زنان جوان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: اثرات آنی ویبراسیون کل بدن بر پارامترهای زمانی عضلات اندام فوقانی در زنان جوان سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویبراسیون کل بدن
مقاله الکترومیوگرافی
مقاله زمان عکس العمل
مقاله زمان پیش حرکت
مقاله زمان حرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آشناگر زینت
جناب آقای / سرکار خانم: شادمهر آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: هادیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبیان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: جلایی شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ویبراسیون کل بدن، بعنوان یک مدالیته جدید ورزشی باعث بهبود عملکرد عصبی عضلانی می گردد ولی تاکنون مطالعه ای که به بررسی اثرات آن بر زمان عکس العمل بعنوان شاخصی جهت بررسی عملکرد عضلات بویژه در اندام فوقانی بپردازد، وجود ندارد. لذا هدف این مطالعه بررسی اثرات آنی ویبراسیون کل بدن بر پارامترهای زمانی در عضلات اندام فوقانی است.
روش بررسی: ۴۰ نفر خانم جوان سالم بطور تصادفی در دو گروه آزمون (ویبراسیون روشن) و کنترل (ویبراسیون خاموش) قرار گرفتند. در گروه آزمون، پارامترهای زمانی (زمان عکس العمل، پیش حرکت و حرکت) بوسیله الکترومیوگرافی، قبل و بعد از ویبراسیون (۵ ست ۳۰ ثانیه ای با فرکانس ۳۰ هرتز و دامنه ۵ میلی متر) اندازه گیری شد. در گروه کنترل همین روند با ویبراسیون خاموش انجام گرفت.
یافته ها: ویبراسیون کل بدن تغییر معناداری در زمان عکس العمل ایجاد نکرد (P=0.253). زمان پیش حرکت تنها در عضله ترایسپس بعد از ویبراسیون نسبت به قبل از آن افزایش معناداری یافت (P=0.006). زمان حرکت عضله سراتوس قدامی نیز بین دوگروه ویبراسیون روشن و خامش، تفاوت معناداری داشت (P=0.003).
نتیجه گیری: بنظر می رسد که اعمال یک جلسه ویبراسیون کل بدن باعث اثرات متفاوتی در عضلات اندام فوقانی می گردد و در نهایت تاثیر شاخصی بر زمان عکس العمل کلی ندارد.