مقاله اثرات آنتی پرولیفراتیو rmIL-27 بر روی رده سلول ۴T1 سرطان سینه (مدل موش)، به عنوان یک کاندید در ایمونوتراپی سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۵۲ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: اثرات آنتی پرولیفراتیو rmIL-27 بر روی رده سلول ۴T1 سرطان سینه (مدل موش)، به عنوان یک کاندید در ایمونوتراپی سرطان پستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینترلوکین ۲۷ نوترکیب موشی
مقاله آنتی پرولیفراتیو
مقاله سرطان پستان
مقاله ایمونوتراپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابتکار معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بیگلری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صراف زهیر
جناب آقای / سرکار خانم: یوشیموتو تاکویوکی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرطان پستان، شایع ترین سرطان در میان زنان است. بیش از چندین دهه است که پیشرفت های چشمگیری در زمینه ایمنوتراپی سرطان پستان و نیز ایمنوبیولوژی تومور حاصل شده است. مطالعات in vitro برای بررسی اثر سایتوکاین های مختلف بر روی این نوع تومور انجام شده است. در میان اینترلوکین ها، IL-27 یک سایتوکاین جدید با ویژگی های خاص می باشد. IL-27 در کنار فعالیتش در القای Th1، به عنوان سیتوکاین پیش التهابی هم عمل می کند. هدف این مطالعه بررسی اثرات آنتی پرولیفراتیو IL-27 در شرایط in vitro می باشد.
روش بررسی: سلول های ۴T1 در محیط کشت سلولی RPMI1640 کشت شدند. بعد از کلون کردن ژن mIL-27، تهیه ترانسفک دایمی و تولید پروتئین نوترکیب میزان تاثیر آنتی پرولیفراتیو IL-27 بر روی سلول های سرطانی سینه ۴T1 در محیط کشت سلول ارزیابی گردید.
یافته ها: نتایج به دست آمده از این تحقیق برای اولین بار نشان داد که IL-27 می تواند در کشت سلول، تکثیر سلول های ۴T1 را به طور معنی داری کاهش (P<0.01) دهد. ارتباط و اتصالات بین سلول ها و شکل و اندازه سلول ها نیز به طور محسوس نسبت به سلول های کنترل تغییر پیدا کرد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان دهنده این واقعیت است که IL-27 در شرایط in vitro نیز بدون نیاز به سلول و فاکتورهای بیولوژیکی بستر تومور، توان مهار تومور را دارا است. لذا می تواند به عنوان پروتئین نوترکیب، برای ایمونوتراپی تومورپستان پیشنهاد شود.