سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۳۷

نویسنده(ها):

زینب بهمن زاده – کارشناسی ارشد سازه های دریایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

در این تحقیق در ابتدا به دلایل انتخاب و فوائد ساخت تونل های مستغرق دریایی پرداخته می شود. در ادامه در مورد روشهای عددی و کاربردی مناسب برای آنالیز دینامیکی و تخمین اثرات امواج برروی تونل مستغرق دریایی براساس شرایط محیطی تحقیق بعمل می آید. بارگذاری امواج و تاثیر دینامیکی آن بر روی تونل مستغرق دریایی که مشابه یک سازه های پوسته ای نازک و طویل می باشد با شبیه سازی به کمک نرم افزارهای موجود در صنعت سازه های دریایی انجام می گیرد. آنالیز سازه در محدوده زمان یا فرکانس صورت خواهد گرفت. درجات آزادی و ماتریس سختی و سایر پارامترهای سازه ای وهیدرو دینامیکی تعیین می گردند. بعنوان یک مطالعه موردی بر اساس مدلهای عددی شاهراه هاگس جرد در کشور نروژ و مشابهت آن با تونل پهل – لافت (بندر پهل در بندرعباس و بندر لافت در جزیره قشم ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان پیشنهاداتی جهت کاربرد از این نوع سازه جدید در ارتباط جزایر جنوبی ایران در حاشیه خلیج فارس به مناطق ساحلی علی الخصوص پل ارتباطی خلیج فارس به جزیره قشم داده خواهد شد. فرضیات : ۱) تونل های مستغرق سازه های مناسب جهت ارتباط جزایر به ساحل یا ارتباط دو جزیره می باشند. ۲) با منظور نمودن بارهای محیطی بر اساس آیین نامه های دریایی و آنالیز های شبه استاتیکی یا دینامیکی به کمک نرم افزار های مناسب می توان در جهت بهینه نمودن طرح حرکت نمود . هدف : یافتن اثربار های محیطی بر تونل مستغرق نمونه توجیه و ضرورت انجام طرح : برقراری کریدور ارتباطی مابین جزایر به خشکیها _ارتباط بدون پل و نامرئی شهرهای دو طرف رودخانه ها _کاهش اثرات زیست محیطی _ صرفه جویی در انرژی و…..