سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح الله عباسپور – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حسن حسن زاده ضیا آبادی –
مسعود هدایتی فرد –
جواد مسگران کریمی –

چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسی کیفیت آب رود خانه چشمه کیله تنکابن در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بر اساس مطالعات فون کفزیان رودخانه در چهار ایستگاه و طی دوازده نوبت نمونه برداری با سوربر سطح۰٫۱ متر مربع و در سه تکرار صورت گرفت. در بررسی کفزیان رودخانه ۴۷ خانواده متعلق به ۱۵ راسته و شش رده شناسایی شد که در میان آنها لارو حشرات ابزی بیشترین تنوع را داشته اند. همزمان با نمونه برداری از فون بنتیک برخی از فاکتور های فیزیکی شیمیایی نظیر دمای آب و هوا ،DO, TSS ، BOD5 و pH در ایستگاه ها اندازه گیری گردید که فاکتورهای فوق در ایستگاه های مورد نظر تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد نشان نمی دهد. نتایج نشان داد که راسته های Trichoptera, Tubificida , Ephemeroptera, Diptera بترتیب در این رودخانه جانداران غالب بوده اند.حداکثر فراوانی کل جانداران در این مدت مربوط به ایستگاه ۱ با ۴۴% و حداقل فراوانی مربوط به ایستگاه ۴ با ۱۶% بود بررسی ها نشان داد که حداقل میانگین شاخص درصد EPT متعلق به ایستگاه۴ با ۲۸٫۵۵ و حداکثر آن متعلق به ایستگاه ۱ با ۵۲٫۶۸می باشد. بالاترین میانگین شاخص های زیستی مارگالف و تنوع شانون وینر مربوط به ایستگاه ۱ و پایین ترین امتیاز مربوط به ایستگاه ۴ اختصاص داده شده است. بر اساس شاخص تنوع شانون وینر، روند تغییرات تنوع ماکرو بنتوزها در چهار ایستگاه بسیار جزیی و اندک بوده است. نتایج نشان داد که ایستگاه چهار بدلیل فشار ناشی از ورود فاضلاب و پساب خانگی و شهری، کارگاه های ماشین شویی، بازار ماهی فروشان تنکابن و تخلیه زباله های شهری در اطراف رودخانه با بار آلودگی بالا، کارخانه های شن و ماسه، برداشت مجاز و غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه شرایط نسبتا ضعیف در برخی از فصول سال بوجود می آورد.