سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن هاتفی فرجیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، باشگاه پژوهشگران جوان، گروه مهندس

چکیده:

پدیده آللوپاتی از هزاران سال پیش وجود داشته و تحقیقات علمی زیادی در زمینه شناسایی و بررسی آن طی سال های اخیرانجام شده است. آللوپاتی، بخشی از دانش اکولوژی شیمیایی است و به اثرات بازدارنده یا تحریکی یک گیاه )دهنده( بر رشد و نمویا جوانه زنی گیاه دیگر )گیرنده( اشاره می نماید. این پدیده از دیرباز توسط زارعین شناخته شده و مشاهده گردید که بسیاری از گونه های گیاهی دارای اثرات شیمیایی بر روی خود و سایر گونه های گیاهی می باشند. هدف از این پژوهش معرفی پدیده آللوپاتی و بیان اثرات آن بر روی محصولات کشاورزی می باشد.