سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا غواصی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آلودگی دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خر
علیرضا وابونیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آلودگی دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خر
احمد نگین تاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اکولوژی دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خ

چکیده:

ماهی ها دارای مکانیسم های مختلفی برای مقابله با ترکیباتPAH راعمدتا به وسیله واکنش های اکسیداسیون – احیاء ، هیدرولیز و عکس العمل ترکیب به وسیله آنزیم های مختلف متابولیزمی کنند .برای مثال مونواکسیژنازهای سیتوکروم UDP-GT و GST 1، p450را می توان نام برد که عمدتا در بافت های کبدی و همچنین در بافت های دیگر نیز یافت می شوند. سمیت PAHهاناشی از انتقال زیستی متابولیت های آنهامی باشد که می توانند ماکرو مولکول های سلولی همانند پروتوئین ها DNA و RNA را از لحاظ کوالانسی محدود وبه دنبال آن ایجاد آسیب های سلولی، سرطان زایی و جهش زایی کنند