سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسیبه یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهران هودجی – دانشیار دانشگاه آزاد خوراسگان
بهاره طبیبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

فلزات سنگین به عنوان آلاینده های خاص شناخته می شوند زیرا درمحیط پایدار هستند بنابراین برایسالهای زیاد تهدیدی جدی برای محیط زیست به شمار می روند یک روش موثر و کم هزینه برای زدودن فلزات سنگین از خاک و هوا استفاده از تکنیک زیست ردیابی است دراینروش از گیاهان برا یکاهش غلظت فلزات سنگین درمناطق آلوده استفاده می کنند دراین مطالعه اثرآلودگی صنعتی برروی غلظت فلزات سنگین مس روی نیکل سرب و میزان کلروفیل کل و اسکوربیک اسید کل در۶ گونه گیاهی درباغ گونه شناسی مجتمع فولاد مبارکه مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که گونه ای گیاهی دراین منطقه صنعتی به نیکل آلوده هستند وهمچنین گونه خرزهره به عنوان گیاهی با بیشترین جذب نیکل شناخته شد.