سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم نیرومند – دانشگاه جامع امام حسین ع دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
پرویز حسینخانی –
محمدحسن یوسفی –

چکیده:

نانوذرات اکسید روی خالص و آلاییده با منگنز دردمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد به روش تجزیه حرارتی تولید شده اند اندازه گاف انرژی و ریخت شناسی ایننانوذرات توسط بیناب پراش پرتوایکس XRD و بیناب سنجی ماورای بنفش UV موردبررسی قرار گرفتند اندازه متوسط نانوذرات اکسید روی خالص ۴۴/۲ نانومتر و نانوذرات اکسید روی آلاییده با منگنز ۴۴ نانومتر محاسبه شد به علاوه دراین مقاله خواص نوری نظیر انرژی اورباخ عمق نفوذ ضریب جذب ضریب میرایی طول موج آستانه و ثابتهای نوری نانوذرات اکسید روی مورد بررسی ومحاسبه قرارگرفتند.