مقاله اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکم عقل
مقاله حکم شرع
مقاله حسن
مقاله قبح
مقاله ملازمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکاری روشن علی
جناب آقای / سرکار خانم: افشارقوچانی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق در تلاش است تا مساله «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» را اثبات کند. از آن جایی که هر دلیل عقلی از دو مقدمه، یکی صغری و دیگری کبری تشکیل شده است؛در گام نخست مقدمه صغری، یعنی تحسین و تقبیح عقلی اثبات خواهد شد و سپس به مقدمه کبری که تلازم بین حکم عقل و حکم شرع است، خواهیم پرداخت. در نهایت جایگاه عقل در نظام حقوقی اسلام و ایران و مصادیق آن مورد بررسی قرارخواهد گرفت. بنابراین، مباحث مطروحه در این مجموعه؛ یکی اثبات حسن و قبح عقلی است و آنگاه اثبات ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، جایگاه عقل در نظام حقوقی اسلام و ایران و مصادیق حکم عقل در آنها است.