سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین اعتمادی عیدگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
ناصر نعمت بخش – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
حسن ابوالحسنی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مبحث اتوماسیون درمهندسی نرم افزار جهت سرعتبخشیدن به پروسه تولید نرم افزار اهمیت خاصی یافته است اتوماسیون در تولیدنرم افزار درواقع به مفهوم به کارگیری نرم افزاری مولددر فرایند تولیدنرم افزار می باشد اما تلاشهای اتوماسیون بیشتر معطوف به فاز پیاده سازی در تولید نرم افزار بوده است و سایر فازهای تولیدنرم افزار را کمتر شامل شده است دراین مقاله گزارشی از یک پژوهش که برروی اتوماسیون در فاز طراحی نرم افزارهای شی گرا انجامشده است ارائه می گردد دراین پژوهش ضمن ارائه یک راهکار در اتوماسیون طراحی شی گرا به تولید یک ابزار CASEtool که پیاده سازی همین روش نیز می باشد اقدام شده است دراین روش با ارائه مفهومی برای کلیشه که برپایه مراحل ورود به جزئیات در طراحی شکل گرفته است وتمرکز بر عملیات ذهنی یک طراح نرم افزار در حین طراحی تلاش شده است که فعالیت طراح شی گرا در قالب تکرار شونده مدل شده تا بتوان از آن جهت اتوماسیون طراحیهای نرم افزاری آتی استفاده کرد.