سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهرنگ عاصمی – ازمایشگاه محاسبات نرم دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله مدل جدیدی به نام اتوماتای اختلاف زمانی سلولی پیشنهاد و جزئیان آن مورد مطالعه قرارمیگیرد این مدل از ترکیب یادگیری اختلاف زمانی با اتوماتای سلولی حاصل شده است و لذا سادگی اتوماتای سلولی را همراه با ویژگیهای یادگیری اختلاف زمانی بطور همزمان دارا است بارزترین ویژگی این مدل ظهور رفتار برآیندی است که حاصل به کارگیری اتوماتای سلولی میباشد رفتاری که امکان یافتن پاسخ مساله را با حل بخش بخش آن بصورت محلی و سپس پیدا کردن برایند نتایج محلی فراهم می سازد یادگیری اختلاف زمانی دیگر ویژگی مهم این مدل است که قدرت حل مساله را توسط اتوماتای سلولی افزایش میدهد.