سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه هاشمی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سلیمان جمشیدی –
شهرام شاهرخی –

چکیده:

در این تحقیق اثر اتواللوپاتیک و آللوپاتیک عصاره آبی بقایای معمولی و سوخته سورگوم جارویی در دو سطح غلظت ۵۰ و%۱۰۰ ، نمونهبرداری شده بلافاصله و یک ماه بعد از برداشت بر جوانهزنی و رشد اولیه گندم، جو و گوجه فرنگی بررسی شد. طبق نتایج حاصله بقایای معمولی و سوخته، جوانهزنی و رشد اولیه گیاهان را به طور معنیداری کاهش دادند. خاصیت آللوپاتیک بقایای سوخته نسبت به بقایای معمولی کمتر بود. بقایای معمولی سبب افزایش وزن تر و بقایای سوخته سبب افزایش وزن خشک گیاهان شدند