مقاله اتنوبوتانی؛ رویدادی مبتنی بر بازنویسی علمی روایت های مردمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: اتنوبوتانی؛ رویدادی مبتنی بر بازنویسی علمی روایت های مردمی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتنوبوتانی
مقاله معرفت علمی
مقاله روش علمی
مقاله طب سنتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: خاتم ساز محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اتنوبوتانی، شیوه ای از پایش علمی اطلاعات موجود در اذهان عمومی است. موضوع این علم مربوط به استفاده از گیاهان در زندگی مردم یک قوم است. بخش بسیار مهمی از منابع اطلاعات گیری در یک مطالعه اتنوبوتانی مربوط به داده های بدست آمده از زندگی طبیعی مردم یک قوم (در مورد نگرش آن ها به گیاهان) می باشد که به صورت معمول این داده ها در ذهن و زبان آن مردم ساختاری روایی دارند. به این صورت فاصله میان داده های روایی در زندگی مردم و داده های مورد انتخاب علمی در روش مطالعه علمی مساله است که پیش از هر مطالعه اتنوبوتانی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این فاصله همچنین پرسش هایی را در مورد علمی بودن یک مطالعه اتنوبوتانی و دست آوردهای علمی آن پیش خواهد کشید. پرسش هایی که در این مقاله با توجه به اصل آغازگری یک مطالعه اتنوبوتانی و تاکید بر سنگ بنا قرار گرفتن آن برای مطالعات گسترش یابنده آتی به گونه ای پاسخ یافته اند.