سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالله نوروزی اصل – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ایران زمین

چکیده:

در این مقاله روشی جهت اتصال سیستم های فتوولتاییک به شبکه تکفاز با استفاده از ساختار جدید اینورتر منبع امپدانس موازی با بهره گیری از ردیابی نقطه ماکزیمم توان ارائه گردیده است. به منظور اتصال اینورتر و ماژول فتولتاییک، یک پردازنده توان تک مرحله ایی که ای شبکه سلفی- خازنی استفاده می کند بکار گرفته می شود که با اعمال خصیت اتصال کوتاه نقطه ماکزیمم توان را دنبال می کند. بنابراین می توان از بکارگیری مبدل DC/DC جهت ردیابی نقطه حداکثر توان صرف نظر و از افزایش هزینه و پیچیدگی سیستم جلوگیری بعمل آورد. در نوشتار حاضر از ساختار کنترلی دو حلقه ای استفاده می شود. در حلقه داخلی جریان ماکزیمم توان اکتیو با ضریب توان یک به شبکه تزریق می شود و در حلقه خارجی کنترل ولتاژ خازن منبع امپدانس جهت پایداری سازی ولتاژ بکار گرفته شده است. در ساختار پیشنهادی نقطه ماکزیمم توان از اطلاعات جریان و ولتاژ دو ماژول بدست می آید و در مقایسه با سایر روش ها نیازی به حافظه برای ذخیره سازی اطلاعات و یا واحد محاسبه کننده توان ندارد.