سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا رضازاده – دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هی
زهره همنبرد – استادیار ( عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
احمد نوزادگلی کند – دانشیار ( عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

گرایش به سمت پیلهای سوختی اکسید جامد از بازده بالاتر و آلودگی پایین تر آنها در مقایسه با روشهای تولید انرژی سنتی ناشی می شود. اجزای اتصال دهنده از قسمت های بسیار مهم و بحرانی در توده پیل سوختی اکسید جامد هستند که از نظر الکتریکی سلول ها را به صورت سری به هم متصل کرده و در عین حال هوا یا اکسیژن در اطراف کاتد را از سوخت در اطراف آند جدا می نمایند. بنابراین ضروری است که اتصال دهنده ها دارای هدایت الکتریکی بالا، پایداری خوب در اتمسفرهای احیایی و اکسیدی، ضریب انبساط حرارتیCTE)نزدیک و سازگاری خوب با دیگر اجزای سرامیکیSOFC باشند. در این مقاله به بررسی مواد مختلف بکار رفته برای اتصال دهنده های پیلهای سوختی اکسید جامد پرداخته شده است.