سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه محمدطاهری – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
علیرضا کیاست – گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز
الهام طحان پسر – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

دراین پژوهش بتاسیکلودکسترین سولفونیک اسید بعنوان یک اسید جامد و کاتالیزور انتقال فاز موثر به آسانی از واکنش بتاسیکلودکسترین و کلروسولفونیک اسید تهیه گردید و ظرفیت اسیدی کاتالیزور به روش تیتراسیون اسید – باز محاسبه شد نقش کاتالیزوری این اسید جامد در تهیه اترهای متقارن از الکلهای بنزیلی متفاوت و نیز برخی الکلهای آلیفاتیک بررسی گردید نتایج بدست آمده نشان دادکه بتاسیکلودکسترین سولفونیک اسید توانایی بالایی در آبگری از الکل هاه و تشکیل اترها در شرایط بدون حلال را دارد بطوریکه واکنش ها در زمان کوتاه انجام و محصولات با بازده عالی جداسازی گردید.