مقاله اتحادیه اروپا و اروپایی شدن سیاست خارجی و سیاست انرژی کشورهای اروپایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: اتحادیه اروپا و اروپایی شدن سیاست خارجی و سیاست انرژی کشورهای اروپایی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتحادیه اروپا
مقاله اروپایی شدن
مقاله سیاست خارجی
مقاله سیاست انرژی
مقاله انطباق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مفیدی احمدی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش های حوزه روابط بین الملل و مطالعات اروپایی کم و بیش بر تاثیر اتحادیه اروپا بر سیاست خارجی و سیاست انرژی کشورهای اروپایی اتفاق نظر دارند. این پژوهش ها در قالب منطق شایستگی یا منطق نتایج و سازوکارهای زور، محاسبات هزینه- فایده، اقناع و جامعه پذیری، تغییر و یا تحول در ساختارهای داخلی، هویت ها، ترجیهات سیاست ملی و خارجی، الگوهای ملی حکمرانی و منافع کشورهای اروپایی را توسط اتحادیه اروپا رصد می کنند. در این بین اروپایی شدن سیاست خارجی این کشورها کم و بیش به انطباق آنها با هنجارهای اصلی اتحادیه در این حوزه یعنی «حفاظت از ارزش های مشترک»، «منافع بنیادی»، «حفظ صلح و تقویت امنیت بین المللی»، «اشاعه همکاری بین المللی» و «فرهنگ دیپلماتیک اروپایی» منجر شده است. اروپایی شدن سیاست انرژی نیز با محوریت اصولی چون امنیت انرژی، رقابت پذیری، پایداری محیط زیست و مسوولیت اجتماعی، انطباق نهادی و سیاستگذاری این کشورها را با سیاست های انرژی اتحادیه اروپا به همراه داشته است.