مقاله ابن رضوان مالقی (د ۷۸۴ ﻫ) و اندیشه سیاسی وی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در تاریخ و تمدن اسلامی از صفحه ۹۱ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: ابن رضوان مالقی (د ۷۸۴ ﻫ) و اندیشه سیاسی وی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن رضوان مالقی
مقاله الشهب اللامعه فی السیاسه النافعه
مقاله اندیشه سیاسی اسلامی
مقاله سلطان
مقاله سلطنت
مقاله عدالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند یونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الشهب اللامعه فی السیاسه النافعه کتابی است در آیین ملک داری، آداب، سنن و سیره پادشاهی که عبداله بن یوسف بن رضوان مالقی (د ۷۸۴ ﻫ) دبیر و کاتب دربار مرینیان، به در خواست سلطان ابوسالم ابراهیم بن حسن مرینی (حک: ۷۶۰-۷۶۲ ﻫ) با هدف تبیین روش و آداب حکومت داری برای سلطان مرینی نگاشته و در آن به بیان چگونگی اعمال سلطه سیاسی بر پایه عدالت اجتماعی پرداخته است. در نوشتار حاضر که در چهار بخش: مقدمه، معرفی کتاب، اندیشه سیاسی ابن رضوان و میزان اصالت آن تدوین شده، آراء ابن رضوان در باب سلطنت و سلطان، منابع فکری و اصالت نظرات سیاسی وی بررسی شده است و معلوم می گردد که ابن رضوان دارای اندیشه سیاسی نظام مند و تاسیسی نیست و این اثر بر اساس آراء طرطوشی، ماوردی و دیگر اندیشه ورزان پیشین تدوین شده است.