سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد ظهیری – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سیدمحمود کاشفی پور –
شفاعی بجستان –
امین مراغی –

چکیده:

از انجا که جریان درقوس ها بصورت حلزونی شکل بوده قوس بیرونی همواره درمعرض تخریب و فرسایش می باشد یکی از ساده ترین درعین حال اقتصادی ترین روشهای محافظت از قوس بیرونی استفاده ازآبشکن می باشد وجود هرمانع درمسیر جریان باعث افزایش تنش برشی دراطراف مانع شده و افزایش فرسایش و آبشستگی دراطراف مانع را به همراه خواهد داشت مطالعات صورت گرفته درزمینه آبشکن ها نشان میدهد که قسمت دماغه آبشکن بیشتر از مناطق دیگر درمعرض آبشستگی می باشد جهت پایداری دماغه دراین تحقیق از ریپ رپ استفاده شده است مطمئنا طراحی ریپ رپ درقوس با توجه به اثرات جریان ثانویه و الگوی فرسایش درقوس با کانال مستقیم متفاوت بوده و از نتایج این تحقیق با ضریب اطمینان بیشتری جهت طراحی های کاربردی می توان بهره برد پارامترهای متغیر درازمایشات شامل طول آبشکن قطر ریپ رپ و ابعاد پوشش ریپ رپ می باشد دراینت حقیق درابتدا براساس استانداردهای موجود محدوده فرسایش پذیر در قوس تعیین گردید.