سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مردانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان،گروه معماری،آبادان،ایران

چکیده:

توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که در دهه اخیر موضوع بسیاری از مطالعات در حوزه های گوناگون قرارگرفته است لزوم بکارگیری اهرمهای اساسی توسعه پیادار درطراحی و تبیین خط مشی راهبردی نهادهای تصمیم گیری در سطوح مختلف تجدید نظر ساختارشکنانه ای را در تعاریف معمول باعث گردیده است که این خود تبعات گوناگونی را به همراه داشته است این امر بالاخص در تعاریف توسعه شهری نمود ویژه ای یافته است به گونه ای که سرعت تغییرات در این حوزه بواسطه برخورداری از شاخصه های منحصر بفرد از شتاب بالایی بهره مند بوده است. شدت تاثیرات رویکرد فوق الذکر بحدی است که توفیق یا عدم توفیق در پیاده سازی مفاهیم توسعه پایدار در روند توسعه شهری به معیار غیرقابل انکاری در سنجش کیفیت یا قابلیت سکونت شهرها بدل گشته است.