مقاله ابعاد فرهنگ احسان در قرآن و سنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۱۹۷ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: ابعاد فرهنگ احسان در قرآن و سنت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله اسلام
مقاله احسان
مقاله انسان
مقاله جامعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروری مجد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ احسان از موضوعاتی است که هم شناخت ابعاد آن و هم راه های تحقق آن از نیازهای ضروری بشر است. هیچ جامعه ای بدون فهم و گسترش این فرهنگ به تعالی نمی رسد. ضرورت امروز و فردای جوامع بشری نهادینه کردن فرهنگ احسان است. آموزه های قرآن و عترت که ناظر به تعالی فرد و جامعه بوده، درصدد گسترش این فرهنگ در تمام زوایای زندگی مردم است. لذا پرسش اصلی این است که ابعاد انسان ساز فرهنگ احسان از دیدگاه قرآن و روایت ها چیست؟ خطابه های قرآنی «یا ایها الناس» و «یا ایها الانسان» ناظر به تغییر، تحول و تعالی زندگی بشر است. منشا احسان، باور به معنویت و عمل به مقتضای انسانیت و تاله اوست. روش این مقاله به شیوه تحلیلی – توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای اسنادی است که با مراجعه مساله محورانه به منابع دینی (قرآن و روایت های معتبر معصومین (ع)) در چارچوب آموزه های قرآن و عترت پرداخته شده است.
فرهنگ احسان در چارچوب تعالیم وحیانی قرآن و عترت که منشا آن همان هدف خلقت انسان نیز است در چند بعد خلاصه می شود: ایمان به خدا و عمل صالح، نیکی به خلق، عفو، صفح و کظم غیظ، صبر، جهاد.