سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مرضیه دهقانی زاده –

چکیده:

ایات قران درباره کاروکوشش درقلمرو حیات به قدری فراوان و متنوع است که با کمال صراحت می توان گفت اسلام دین کاروکوشش است بنابراین دریک جامعه اسلامی همه باید احساس مسئولیت کنند کارزمین مانده را هرکسی به اندازه توانایی خود با کیفیت اخلاص و نیت پاک انجام دهد و به این نکته توجه داشته باشد که تولید ملی درجامعه اسلامی باعث میشود که جامعه زیرسلطه بیگانگان قرارنگیرد و تمام نیروها دربرابر دشمنان بسیج شده و ازانحطاط جامعه اسلامی جلوگیری به عمل آید نابراین با توجه به اهمیت موضوع مقاله حاضر تولید کار و سرمایه را ازمنظر قرآن کریم و سایر منابع دینی بررسی می نماید.