سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر سام خانیانی – استاد یار دانشگاه بیرجند
محمد بهنام فر – استادیار دانشگاه بیرجند
هادی جوادی امام زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

یکی از پایه های اصلی نقد جامعه شناختی، مبحث تأثیر و تأثّر متقابل جامعه و ادبیات ازیکدیگر است که بیشتر محققان حیطه ی جامعه شناسی و نقد ادبی به بررسی این رابطه تأکید دارند . این مقاله نشان میدهد که با ظهور انقلاب اسلامی و تغییر در شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ی ایران، بخشی از اندیشه و افکار شهریار (شاعر معاصرآذربایجانی) دچار تغییر و تحولات شگرفی می شود. به گونه ای که انعکاس این تحولاتفکری را می توان در مضمون آفرینی و حمایت این شاعر از اسلام یشدن دانشگاهها، تشکیل نهادهای اجتماعی جدید، مدح شخصیت های انقلابی و تاریخ نگاریِ اسلامی در اشعار وی مشاهده نمود.