سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی ورمزیار – کارشناس ارشد جامعه شناسی_معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد کردستان
امید محمدی – کارشناس ارشد علوم اجتماعی(برنامه ریزی رفاه اجتماعی)_مدرس دانشگاه های
یونس عزتی – کارشناس ارشد جامعه شناسی_عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلا

چکیده:

از انجایی که بیشتر مسائل اجتماعی برامده از روابط اجتماعی هستند تحقیق حاضر با بهره گیری از نظریه سرمایه اجتماعی خانواده کلمن و نظریه پیوند اجتماعی هیرشی به بررسی تجربی فرضیه رابطه بین سرمایه اجتماعی خانوادو بزهکاری نوجوانان دختروپسر پرداخته است برای بررسی رابطه مذکور از یک نمونه ۴۱۰نفری از دانش اموزان سال سوم دبیرستان شهرسنندج استفاده شده است که درسال تحصیلی ۸۷-۸۶ مشغول به تحصیل بوده اند این تحقیق بصورت پیمایشی انجام گرفته و دانش آموزان به طور خود اجرا به پرسشنامه ها پاسخ داده اند یافته های تحقیق حاکی از این است که بزهکاری دربین پاسخگویان پسر بیشتر ازپاسخگویان دختر به چشم می خورد همچنین با توجه به ابعاد بزهکاری تقلب دربین پاسخگویان دختر بیشتر از پاسخگویان پسر انجام گرفته است دربعدوندالیسم میزان اسیب رساندن به وسایل منزل دربین پاسخگویان پسر بیشتر بوده است