سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

فرحناز حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

چکیده:

با گسترش ارتباطات جهان به سوی یک نوع فرهنگ و یا حداقل یک نوع زبان حرکت داده می شود به عبارتی دیگر جهانی شدن فرهنگ تا اندازه زیادی مربوط به پیشرفت فناوری ارتباطی است توسعه روزافزون رسانه های گروهی و ارایه برنامه های متنوع تلویزیونی از طریق ماهواره ها گسترش چشمگیر استفاده از رایانه های شخصی تا آموزش یکسویه اینترنت به زبان انگلیسی رواج برنامه های نرم افزاری امکان دریافت فیلم، موسیقی کتاب و نشریات توسط شبکه های جهانی اطلاعات همه و همه به افزایش تشابهات فرهنگی کمک کرده اند. علیرغم امتیازات مثبت اینترنت از قبیل جنبه های آموزشی ارایه خدمات ارتباطی و … جنبه های منفی نیز وجود دارد دانش آموزان ممکن است در معرض مطالب و تصاویر خشن و غیرمجاز موجود در پایگاه اینترنتی قرارگیرند دسترسی به چنین مطالبی ممکن است کاملا تصادفی و یا عمدی باشد هر دو طریق دستیابی موردتوجه متخصصان بوده است و کارشناسان نسبت به صدمات جبران ناپذیری که از طریق این گونه برنامه ها به کودکان و نوجوانان می رسد به ویژه ایجاد مسائلی مانند انحراف جنسی خشونت اعتیاد رفتارهای ضداجتماعی سست شدن مبانی خانواده اشاعه جرم و جنایت درطیف وسیع مکررا هشدا ر داده اند.