سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صمد فتوحی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
خدیجه جوجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعیده صدری – دانشجوی کارشناسی ارشدمخاطرات طبیعی
نسرین توفان – کارشناس ارشد

چکیده:

مفهوم ژئوپلیتیک کانون قدرت جهانی و منطقه ای که برروی جغرافیای طبیعی و به عبارتی برروی پهنه جغرافیا بصورت متقابل مورد ارزیابی قرارمیدهد و درمیدان سیاست رابطه میان قدرت و هدف را برقرارمی کند و زمینه سیاست امنیتی و ترقی یک دولت گروهی از دولت ها و یا یک منطقه را تشکیل میدهد امنیت اقتصادی استانداردهای مطمئن و ثابت زندگی را شامل می شود که منابع و عواید لازم برای مشارکت اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و درخورشان فعالیت های اجتماعی افراد و خانواده ها را تامین می کند امورزه امنیت اقتصاید مهمترین شاخص توسعه یافتگی است بحرانهای سیاسی جنگهای داخلی و بی توجهی صاحبان قدرت به منافع جامعه عواملی است که هرلحظه ضریب شکنندگی امنیت را برای سرمایه ها و نیروی انسانی کارامد افزونتر می سازد اصولا نظام اقتصادی درهرکشور تنها درسایه امنیت اقتصادی تحقق می یابد استان خوزستان درجنوب غرب ایران با مساحتی حدود ۶۴هزارو۲۳۶ کیلومترمربع درکنار خلیج فارس و اروند رود شط العرب قرار دارد. بندرخرمشهر درمنتهی الیه جنوب غرب جلگه خوزستان و محل تلاقی دو رودخانه کارون و اروند واقع شده است.