سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ماندانا مرتضوی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانش آموخته دانشگاه آزاد اسل
سیدحبیب مرتضوی – دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج

چکیده:

در سالهای اخیر، با افزایش جمعیت و پیچیدگی زندگی شهر نشینی و طرح مباحثی چون توسعه پایدار شهری و تأکیدبر تقویت اقتصاد شهری، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست شهری، مدیریت شهری رویکردی تازه را می طلبد. با رشد روزافزون شهرها، مدیریت شهری شامل حوزه های وسیعی اعم از مسکن، حمل و نقل، انرژی و حوادث غیرمترقبه می شود. گستره ی اطلاعاتی و دانشی متفاوت هر یک از این حوزه ها و ساختار دانشی مورد نیاز در هر مرحله از روند کاری فعلی و آینده و همینطور ضرورت مدیریت جامع و یکپارچه شهری، نیاز به مدیریت این گستره دانشی و اطلاعاتی را بیش از پیش مشخص می کند. سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) به عنوان سیستمی با قابلیت جمع آوری، ذخیره ، بازیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی و همچنین قابلیت برقراری ارتباط بین اطلاعات جغرافیایی (نقشه) و اطلاعات توصیفی مربوطه، ابزاری بسیار مناسب برای مدیریت اطلاعات مختلف و متنوع در حوزه ی مدیریت شهری و تبدیل این اطلاعات به دانشی پایدار و کارا بشمار می رود. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی نقش سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) به عنوان ابزار مدیریت دانش در تحقق مدیریت واحد شهری بمنظور مدیریت جامع و پایدار شهری است.