سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی موسوی – دانشیار دانشکده مهندسیمعدن دانشگاه تهران
بابک الهیان – کارشناس شرکت پایاب زمزم

چکیده:

استفاده از ابزار دقیق به عنوان ادوات کمکی برای قضاوت صحیح مهندسی و شناخت بهتر رفتار زمین صورت میگیرد موفقیت یک برنامه ابزار بندی منوط به تحقق چهار شرط اساسی است کهدرصورت نقص درهریک از این شروط نتایج مفید و قابل اعتمادی از ابزار بندی حاصل نمی شود دراین مقاله این اصول بررس شده و به تشریح برخی نکات مهم در تهیه یک برنامه دقیق ابزار بندی صحیح انتخاب ابزار مناسب نصب دقیق ابزار و قرائت منظم آنها پرداخته شدهاست ضمنا باذکر مثالهایی به علت موفقیت و یا عدم موفقیت برخی برنامه های رفتارنگاری پرداخته شده است و به مواردی اشاره شده که با استفاده از یک برنامه ابزار بندی جامع و درست ضمن تحقق مقادیر قابل توجهی صرفه جویی اقتصادی ایمنی کار نیز تامین شده است.