سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صالح حسنلو – کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران
الهام کریم – کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران
محمدرضا مهرگان –
رضا تهرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

نیاز سرمایه گذاران امروزی به بررسی اطلاعات مالی افشاء شده ، از یک طرف و تنوع گزینه های سرمایه گذاری از طرف دیگر ، تحلیل های م الی را به ابزاری مهم برای سرمایه گذاران قرار دادهاست. در گذشته به دلیل آنکه اطلاعات مالی به شکلی محدود در اختیار سرمایه گذاران قرار می گرفت ،در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از روشهای سنتی استفاده می شده است ، که همواره این روشها از ضریب خطای بالایی برخوردار بوده اند. در این راستا ، نیاز به کاربرد روشهای نوین در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی که از ضریب خطای کمتری برخوردار هستند ، بیش از پیش مورد توجه تحلیلگران مالی قرار گرفت. در سالها اخیر ، تنوع کمی گزینه های سرمایه گذاری در کنار تنوع کمی شاخص های تصمیم گیری ، تحلیل گران مالی را به کاربرد روشهای مختلف تصمیم گیری چند معیاره سوق داده است. در این مطالعه پژوهشی ، سعی بر آن است تا با بهره گیری از روش TOPSIS و تحلیل حساسیت به طراحی مدلی بمنظور ارزیابی عملکرد شرکتها بپردازیم. در این راستا بعنوان نمونه به ارزیابی عملکرد ۱۲ شرکت سرمایه گذاریپذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که استفاده از روشTOPSIS در کنار تحلیل حساسیت به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و ارزیابی عملکرد شرکتها به شکلی دقیقتر کمک می کند