سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد دانشجو – استاد گروه مهندسی سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا قاری قرآن – دانشجوی فوق دکتری مهندسی سازه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سلامت سنجی سازه Structural Health Monitoring, SHM شامل فرایند تشخیص خرابی در سازه هاست هدف سلامت سنجی سازه ای ارتقا ایمنی و قابلیت اعتماد در زیرساختهای مهندسی هوافضا عمران و مکانیک می باشد که این مهم با تشخیص خرابی پیش از رسیدن آن به شرایط بحرانی محقق می گردد برای دستیابی به این هدف تکنولوژی پیشرفت نموده که حاصل آن جایگزینی فرایندهای ارزیابی خرابی اتوماتیک و با کیفیت تر به جای بازرسیهای چشمی و روشهای نگهداری زمان – پایه می باشد این فرایندها با استفاده از نرم افزار و سخت افزار و به منظور بدست آوردن شرایط نگهداری مناسب با هزینه بهتر صورت می پذیرد امروزه سیستمهای نوین در سلامت سنجی سازه ها براساس تغییر در مشخصه های دینامیکی آنها می باشد که بدست آوردن مشخصه های دینامیکی سازه ها بدون استفاده از ابزار دقیق میسر نمی باشد.