سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

مسعود صمدی – دفتر مهندسیو نظارت تاسیسات زیربنایی

چکیده:

از آنجا که پل ها از مهمترین اجزای راه های مواصلاتی هرکشوری اعم از راه های جاده ای و راه آهن محسوب می شوند لذا کنترل و مراقبت ازاین سازه های استراتژیک امری بسیار مهم بوده و دراین راستا استفاده از تکنولوژی مدرن گامی نو و بسیار موثر می باشد از این رو با عنایت به وجود مشکلات سازه ای دریکی از پلهای راه آهن راه آهن جمهوری اسلامی ایران مبادرت به پایش و کنترل این سازه توسط شرکت مشاور خود آرگان کیش و درنهایت اخذ تصمیم نسبت به تعمیر و مقاوم سازی آن نموده است این پل از نوع بتنی با عرشه ترکیبی و دارای حدود ۲۰۰ متر طول و ۸ دهانه ۲۵ متری و ارتفاع متوسط ۳۵ متر از روی فونداسیون است براین اساس پس از بررسی ها و بازرسی های محل پروژه جهت کنترل حرکات مشکوک این سازه به صورت رانش و حرکت خاک پشت کوله ها و درمواردی ترک خوردگی کوله ها حرکت دو مورد از پایه ها اعم از نشست های یکنواخت و غیریکنواخت و حرکت عرشه در دو دهنه تصمیم به انجام ابزاربندی درنقاط مورد نیاز و مشکوک اخذ و پس از تعیین نحوه ونوع ابزار بندی و نصب ابزارها دریک دوره ۶ ماهه حرکت سازه پایش گردید و پس از پردازش سیگنالها و اطلاعات اخذ شده ادامه حرکات یا عدم تغییرات محاسبه شده و سپس با استفاده از نتایج ابزاربندی سازه پل توسط نرم افزارهای مربوطه مدلسازی تحلیل و میزان مقاوم سازی سازه مذکورتعیین شده است.