سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرانک حسین زاده سلجوقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران
فاطمه حسن زهی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران

چکیده:

در تحلیل پوشش داده ها (DEA) ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) در دو دسته کارا و ناکارا انجام می شود که عموما تعدادی از واحدها به صورت کارا تشخیص داده می شوند که نیاز به روش های رتبه بندی برای واحدهای کارا می باشد. مدل رتبه بندیSupper SBM در ماهیت های ورودی و خروجی ، از مدلهای ابر کارایی غیر شعاعی است. یکی از مزیت های این مدل این است که تحت تغییر واحد پایدار است. یکی از روشهای رتبه بندی واحدهای کارا در DEA، استفاده از روش های ابر کارایی (AP) می باشد. یکی از فرضیات زیر ساخت تمامی مدل های DEA، مثبت بودن کلیه مقادیر ورودی ها و خروجیها است اما در بسیاری از مسائل علمی با مواردی روبه رو می شویم که ورودی و خروجی ها منفی هستند. در این مقاله مدل ابر کارایی با داده منفی در ماهیت های ورودی را معرفی نموده و همچنین ثابت می کنیم مدل معرفی شده با داده ها منفی نیز همواره شدنی است.