مقاله ابداع و معرفی مدل: RALSPI مدلی جدید جهت ارزیابی گزینه ها و سنجش سطح توسعه سکونتگاه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ابداع و معرفی مدل: RALSPI مدلی جدید جهت ارزیابی گزینه ها و سنجش سطح توسعه سکونتگاه ها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی گزینه ها
مقاله سنجش سطح توسعه یافتگی
مقاله تصمیم گیری چندشاخصه
مقاله مدل RALSPI
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ بیگلو رعنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاکنون روش های متعدد و متنوعی برای ارزیابی گزینه ها ارائه شده است که برخی از این روش ها مانند روش های تاکسونومی عددی، موریس، TOPSIS و غیره در مطالعات جغرافیایی جهت ارزیابی و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی سکونتگاه ها مقبولیت عام یافته و به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته اند؛ در حالی که نکات ضعف و محدودیت های این روش ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی به تبیین مهم ترین نقایص روش های متداول در زمینه سنجش سطح توسعه یافتگی سکونتگاه ها پرداخته و با تاکید بر این نقایص و تلاش در جهت رفع آنها، مدل جدیدی به نام مدل  RALSPI ابداع و معرفی نموده است. در این مطالعه، فرایند ارزیابی گزینه ها در مدل مذکور به تفصیل ذکر شده و مزیت های آن بر سایر روش های مرسوم سنجش سطح توسعه بیان گردیده و در نهایت، سطح توسعه یافتگی شهرستان های ایران با استفاده از این مدل تعیین شده است.