سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا دهمرده قلعه نو – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
اسماء دهمرده – دبیر آموزش و پرورش زاهدان
حبیب اله دهمرده قلعه نو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش
علیرضا شهریاری – اعضا هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

طرحهای آبخیزداری یکی از فعّالیت های مهم در جهت حفاظت آب وخاک می باشد.که برای اجرا از روشها و تکنیکهای مختلف و خاصّی استفاده می شود.یکی از این روشها طرحهای پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی می باشد که در محدوده ی مورد بررسی از آنها استفاده شده است.هدف اصلی از اجرای این طرحها،کنترل سیلاب های فصلی منطقه و افزایش آبهای زیرزمینی می باشد.مسئله ی مورد تحقیق آنستکه طرحهای فوق توانسته است طی سالهای پس از اجرا اثرات کمی و کیفی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاهای منطقه بگذارد.به عبارتی این طرحها چه نقشی در کاهش اثرات منفی خشکسالی داشته اند.نتایج تحقیق نشان می دهد که این طرحها در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی کاهش خشکسالی تاثیرات مثبتی در منطقه ایجاد کرده است.