سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدسلمان سیدین – دکتری DBA، مدرس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
احمدرضا رستاخیز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات – دانشگاه پیام نور تهران غرب
محمداسمعیل رستمی نیا – استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده:

بهره وری به مفهوم و معنای امروزی، یعنی استفاده بهینه از منابع سازمان، بمنظور رسیدن به اهداف کارا و موثر است. مسئله بهره وری یکی از مباحث نوین و کارآمد اقتصاد و مدیریت است که در سازمانها مطرح می باشد. استفاده بهینه از منابع در واقع هنری است که نسبت به اصول و معادلات اثبات شده در اقتصاد، برتری پیدا کرده است. افزایش بهره وری باعث بهبود بخشیدن به سطح زندگی افراد جامعه و همچنین افزایش درآمد سرانه می گردد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابتکار عمل حاصل از یادگیری دانش محور در جهت تحقق اهداف سازمانی و بهره وری کارکنان است. در این تحقیق نشان داه می شود که رضایتمندی کارکنان، بروز خلاقیت وبهبود مهارت آنان و همچنین تعهد و مسئولیت پذیری در کارکنان تأثیر شگرفی بر بهره وری آنان دارد پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی از نظر روش، توصیفی – تحلیلی می باشد. تحلیل یافته های پژوهش از طریق نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ نشان دهنده پذیرفته شدن تمام فرضیات مورد آزمون بود. مدیران سازمانها می تواند از نتایج یافته های این تحقیق به منظور برنامه ریزی هرچه بهتر جهت انجام آموزش های مختلف به کارکنان خود را در راستای گردش شغلی آنان استفاده نمایند.