سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

افشین دبیری – فوق لیسانس مدیریت مدیر سیستم های منابع انسانی در شرکت مپنا ارزیاب ارش
افشین صمصامی – فوق لیسانس مدیریت کارشناس منابع انسانی در شرکت مپنا

چکیده:

این مقاله تلاش می نماید تا با مطالعه انواع پژوهشهای صورت گرفته در کشورهای صنعتی که از بحران اقتصادی اخیر، آسیب دیده اند، سیاستها و رویکردهای موثر را در حوزه منابع انسانی شناسایی نموده و به منظور آمادگی متخصصان و مدیران منابع انسانی کشورمان، در مواجهه با بحرانهای اقتصادی احتمالی، به صورت طبقه بندی شده، در اختیار ایشان قرار دهد. نتایج این پژوهش در چهار محور قابل ارائه هستند که عبارتند از: ۱) روشهای کاهش هزینه در واحد منابع انسانی، ۲) روشهای کاهش هزینه کارکنان در کل شرکت، ۳) روشهای حفظ انگیزش و تعهد کارکنان با هدف بهبود اثربخشی آنها و ۴) روشهای آماده سازی کارکنان واحد منابع انسانی به منظور ایفای نقش خود در شرایط بحران.