مقاله ابتلا به اندومتریوز و ایفای نقش زنانگی: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۷۲۳ تا ۷۳۲ منتشر شده است.
نام: ابتلا به اندومتریوز و ایفای نقش زنانگی: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندومتریوز
مقاله نقش زنانگی
مقاله تحقیق کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریاضی هدیه
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانیان نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزی آرمین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندومتریوز بیماری مزمن و ناتوان کننده ای است که بر جنبه های مختلف زندگی بیماران اثرگذار است. این مطالعه با هدف تبیین درک و تجارب بیماران مبتلا به اندومتریوز از ایفای نقش زنانگی به روش کیفی بر روی ۱۸ بیمار مبتلا به اندومتریوز مراجعه کننده به بیمارستان آرش تهران، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق به روش نمونه گیری هدفمند در سال ۱۳۹۲ انجام شد. داده ها به روش تحلیل محتوای قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده های حاصل از تجارب مشارکت کنندگان منجر به شکل گیری هفت طبقه و سه درون مایه اصلی تحت عناوین«احساس آسیب های ژنیکولوژیکی» ،«مواجهه با اختلال در زندگی زناشویی» و «مواجهه با زندگی اجتماعی مختل شده» گردید. احساس آسیب های ژنیکولوژیکی مشتمل بر سه طبقه اختلال قاعدگی، شکایت از کیست آزار دهنده و مشکلات مربوط به عفونت بود. مواجهه با اختلال در زندگی زناشویی، مشتمل بر دو طبقه درد حین نزدیکی و بروز نازایی بود. مواجهه با زندگی اجتماعی مختل شده، مشتمل بر دو طبقه اختلال عاطفی و ارتباطی و اختلال در فعالیت های روزمره زندگی بود. یافته های این مطالعه حاصل از تجارب زنان مبتلا به اندومتریوز بود که بیانگر ناتوانی در ایفای نقش زنانگی آنها بوده و می تواند پیامدهای مخربی بر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان داشته باشد. اولا نوع و میزان پیامدهای احتمالی نیاز به مطالعه بیشتر دارد ثانیا این مشکلات و پیامدهای احتمالی، لزوم برنامه ریزی توسط ارایه کنندگان و مسوولین خدمات سلامت برای تشخیص زودرس، انجام مداخلات و پایش مستمر وضعیت سلامت این بیماران را مطرح می سازد.