سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامبیز طالبی – دانشیار دانشگاه تهران
رضا زعفریان – استادیار دانشگاه تهران
آرش رضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف ازمقاله حاضر تبیین مفهوم ائتلاف استراتژیک کارافرینانه سازمان ها وبررسی تاثیر آن براجرای صحیح و کامل فرایند انتقال فناوری ازیک سازمان به سازمان دیگراست از انجایی که انتقال فناوری همیشه به عنوان یک حیطه تحقیقاتی برای محققین به شمار میرفته است لذا بررسی عوامل گوناگون موثربراینسازه انگیزه خوبی برای تحقیقات کاربردی بوده که مورد حمایت مسئولان اجرای درسرتاسر دنیا قرارمیگرفته است دراین راستا پژوهش حاضر قصد بررسی تاثیر ائتلاف سازمان ها با رویکرد کارافرینانه برانتقال فناوری بین آنها را دارد بررسی و مطالعه میدانی نظری مرتبط با این موضوع تاثیر معنادار ائتلاف سازمان ها براجرای صحیح انتقال فناوری بین آنها را تایید می سازد همچنین یکی از یافته های مهم پژوهش این استکه با همراه شدن این ائتلاف ها با معیارهای کارافرینانه از جمله گرایش کارافرینانه شامل ابعاد ریسک پذیری نوآوری استقلال طلبی پیشگامی و رقابت تهاجمی عملکرد سازمان ها درمورد انتقال فناوری افزایش خواهد یافت