سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نجمه زارعی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران
محمدرضا زمانی – شرکت مدیریت برق جنوب فارس، نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون، کازرون، ایران
الهام عامری – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

چکیده:

در این پژوهش تاثیرنانوذرات اکسید آلومینیم بر روی خواص تراوایی غشای پلی یورتان مورد بررسی قرار گرفت. غشای پلی یورتان می تواند به عنوان نسل جدیدی از غشا در جداسازی ترکیبات آلی از ترکیبات آبی مورد استفاده قرار گیرد، به این صورت که نرخ جریان از ترکیبات آلی ، به طور نسبی خیلی کوچکتر از آب می باشند و ترکیبات آلی از غشا باید عبور کنند و در مقابل آن آب نباید از سراسر غشا عبور کند، می توان از غشاهای اندام شناسی (پلیمر) که اخیرا گسترش یافته اند، استفاده کرد. ساخت غشا از کوپلیمرهای بلوک (پلی فنیل سیلز-کیو اسید)(poly(phenylsisle quoinane (پلی دی متیل سیکلوکسان) و پلی یورتان در نتیجه انتخاب لایه ها موقعیت مناسبی برای بازیافت، مقدار ناچیز استون و متانول از آب می باشند، که می توانند کاربرد نوینی در تصفیه فاضلاب های پتروشیمی و همچنین صنایع شیمیایی داشته باشند. از این غشا نیز می توان درتصفیه پساب های خروجی از کارخانجاتی که از ترکیبات الکلی و فنلی به عنوان مواد اولیه استفاده می کنند استفاده نمود.پلی یورتان بر پایه پلی تترامتیلن گلیکول با وزن مولکولی ۲۰۰۰ به عنوان قطعه نرم، ۱و۶ هگزا متیلن دی ایزوسیانات (HDI) و ۲- متیل- ۱و۳ پروپان دی ال (MPD) به عنوان قطعه سختبه روش توده ای سنتز شد.غشای پلی یورتان خالص و غشاهای نانوکامپوزیتی پلییورتان/اکسید آلومینیم حاوی ۵/۲، ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ درصد از اکسید آلومینیم به روش جدایش فزی حرارتی تهیه شدند.خواص فیزیکی پلی یورتان های سنتز شده به وسیله FTIR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تراوایی غشای خالص نشان می دهد که تراوایی گازهای خالص N2، O2، CH4 و CO2 با افزایش فشار تراوایی افزایش و گزینش پذیریجفت گازهای خالص افزایش می یابد. تراوایی گاز CO2 در فشار bar 10 و دمای °C30 در غشای خالص(barr(PTMG-HDI-MPD 81/93، در حالی که در غشای نانوکامپوزیت ((PTMG-HDI-MPD5/2 و ۳۰ درصد، تحت شرایط دما و فشار یکسان، به تر تیب ۹۲/۱۲۸ و barrer26/375 افزایش می یابد و گزینش پذیری CO2/N2 از ۱۴/۱۶ به ۰۱/۱۸ (غشای حاوی ۵/۲ درصد نانو ذره) و ۸۶/۲۲ (غشای حاوی ۳۰ درصد نانو ذره) افزایش می یابد.تراوایی گاز CO2 در فشار bar 10 و دمای °C30 در غشای خالص barr(PTMG-HDI-BDO)140 در حالی که در غشای نانوکامپوزیت ((PTMG-HDI-MPD 5/2 و ۳۰ درصد، تحت شرایط دما و فشار یکسان، به تر تیب ۸/۱۶۸ و barrer84/637 افزایش می یابد و گزینش پذیری CO2/N2 از ۷۷/۱۹ به ۳۳/۲۰(غشای حاوی ۵/۲ درصد نانو ذره) و۱۲/۲۶ (غشای حاوی ۳۰ درصد نانو ذره) افزایش می یابد.