سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمّد مهدی رئوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی_زراعت
مطهّره کیقبادی –
مجتبی کیقبادی –
عیسی خمّری –

چکیده:

خطرا­ت جهانی متعددی همه موجودات زمین را تهدید می کند. متخصّصا­ن اغلب به ۶ نمونه از این تهدیدات بوجود آمده از تغییرا­ت آب و هوایی ­اشاره می کنند و آنها را اضطرار­یترین خطرا­ت در دوران کنو­نی ما می دانند. ۳ نمونه از آن ها ارجح اند که عبارتند از: تغییرات جوّی، کاهش تنوّ­ع زیستی و تغییرات خاک و کلا­هک یخی. هر یک از این تهدید­ها می توا­ند خسارتی به اصطلاح ویران کننده تمدن به بار آورد. از راه حل ها­ی سریع موجود، کا­هش گازهای گلخانه ای به غیر از دی اکسید کربن موجود در هوا می باشد که نه تنها نیرومندتر از دی اکسید کربن می با­شند بلکه بسیار سریع تر از جوّ پرا­کنده و ناپدید می شوند. امروزه را­ه حل های عملی جهت کاهش این عوامل مخرّب وجود دارد که با تغییر در رژیم غذایی و با پرهیز از پروتئین های حیو­ا­نی روی آوردن به پروتئین های گیاهی امکان پذیر است. این روش علاوه بر کاهش سریع و ارزان قیمت انتشار گازهای گلخانه ای با­عث جلوگیری از کاهش تنوّع زیستی، تضمین ا­منیت آب و مو­اد غذایی و غیره می شود.