سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مریم آبیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج
حسنعلی غیور –

چکیده:

نگاهی به آمارهای جهانی درباره وضعیت گردشگری ایران و جهان، نشان م یدهد که در این صنعت در کجا ایستاده ایم و تا نقطه مطلوب چقدر فاصله داریم. کشورهای پیشرفته به خوبی نیاز به سفر در آدمی را درک کرده اند و با تبلیغات گسترده برای افزایش جذب گردشگر به هر دری می زنند تا تحولی شگرف، پایدار و باثبات در اقتصاد خود ایجاد کنند. از آنجایی که انسا نها سفر را منجی خود در تنگناهای یکنواخت زندگی می دانند و میل سفر به دوردست ها و ماجراجویی آرزویی است که برای بشر انتهایی ندارد، در نتیجهپدیده توریسم می تواند یکی از منابع نامحدود و پولساز برای کشورها باشد.پایه ایی برهانند در جستجوی کشورهایی که به تنوع بخشیاقتصاد روی آورده اند و می خواهند خود را از اقتصاد تک شناخت مزیتها وخلق آن هستند. یکی از این مزیتها گردشگری است. منطقه مورد مطالعه ( زاهدان ) از نظر گردشگری به دلیل داشتن ضعف های عمده ای از جمله عدم داشتن امنیت اجتماعی در اذهان مردم وهم مرز بودن با کشور های پاکستان و افغانستان و … رغبتی جهت پاسخگویی به نیاز های گردشگری در مناطق اکوتوریسمی که دراطراف شهر زاهدان به فاصله وجود دارد را نداشته باشد . از آنجائیکه در این استان تنوع قومیتی وجود داشته طبق نظر سنجی که انجامشده در چگونه گذراندن اوقات فراغت و گردشگری اکثریت مردم با رفت وآمدهای فامیلی و همراهی با فامیل جهت گردشگری موافق بودند,لذاطرح دهکده فامیلی ارائه که راهکاری جهت ایجاد انگیزه و پیشبرد مقوله گردشگری در این منطقه است. یک پشتوانه علمیو آگاهی از آثار مثبت و منفی این پدیده در جهان وایران به انتخاب آگاهانه یک راهبرد منطقی و واقع گرا توام با برنامه ریزی ومدیریتصحیح گردشگری در چارچوب فرآیند توسعه همه جانبه و پایدار دست یابد. یکی از ویژگی های بارز صنعت گردشگری، تاثیر مستقیم و غیر مستقیم این صنعت در اشتغالزایی است. مطالعات نشان می دهد ایران از نظر جاذبه های توریستی در شمار ده کشور اول دنیاستلیکن از نظر جذب و جلب تعداد جهانگرد در ردیف حدود هفتادم قرار میگیرد.