سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

چکیده:

صنعت برق به عنوان صنعت زیر بنایی و مادر نقش مهمی در توسعه اقتصادی ورفاه جوامع دارد. اهمیت برق از آن جهت است که به دلیل امکان به کارگیری تکنولوژی های مدرن تر و نیز ملاحظات زیست محیطی، در تمامی زمینه های فعالیت می تواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود. با پیشرفت و توسعه تکنولوژی، کوچک سازی و افزایش بهره وری سیستم ها و تجهیزات، با برقی شدن تجهیزات همراه است به این معنی که بسیاری از فناوری هایی که از انرژی دیگری در آنها استفاده می شده، برقی می شوند و این خود دلیل محکمی است که باید به این انرژی مهم توجه جدی بشود. با توجه به اهمیت بیشتر برق در سطح جهان و در کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای در حال توسعه، پشتیبانی مناسبی از صنعت برق و رفع چالش های آن به عمل می آید. به همین منظور مطالعات گسترده ای به منظور تعیین چاش ها و چگونگی رفع آنها انجام شده و یا در حال انجام است. از جمله این مطالعات« آینده نگری» صنعت برق است. در این مقاله با استفاده از روش سناریو نویسی که یکی از ابزارهای آینده پژوهی است، آینده صنعت برق بررسی شده است.